דרושים ניצבים מגוונים לפרסומת לביטוח

תוצאת תמונה עבור ביטוח

לסרט פרסומת לחברת ביטוח (יום צילומים מלא) דרושים ניצבים בגילאי 18-70
צילומים בתאריך 22.11.2016 - הרשומים בסוכנות נא לשלוח מייל עם שמכם המלא ב ד ח י פ ו ת !
info@take2.co.il
למעוניינים להירשם בסוכנות באמצעות טופס הרשמה .