דרושים ניצבים לפרסומת ליו-בנק

לסרט פרסומת ליו-בנק דרושים ניצבים וניצבות בגילאי 30-60

בעלי מראה מכובד.

הצילומים יתקיימו בתאריך 20.10.2014 במשך כחצי יום.

לפרטים/הרשמה יש לפנות למייל הסוכנות info@take2.co.il

תודה