תשדיר בחירות - קורונה

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנת 2021