הזמר במסכה

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנים 2020 ,2021 ,2022