גיבור אמיתי

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנים 2019 ,2018