סרטון בטיחות לחב' נדל"ן

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנת 2018