70 שנה למדינה - משרד החוץ

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנת 2018