סרטון לגיוס עובדים BHI

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנת 2016