פיגוע במקסים

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנת 2013