לפ"ם-ספריות ציבוריות

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנת 2013