פצועים בראש

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנים 2013 ,2015