אנחנו לא לבד

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנים 2008 ,2009