טיפול נמרץ

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנים 2001 ,2002 ,2003