ברלין בלוז- ביטים

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנת 2023