קופה ראשית

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנים 2022 ,2023