רוטשילד 10

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנת 2021