שקשוקה

אודות ההפקה:
מועד ההפקה:
ההפקה צולמה בשנים 2021 ,2022