סרט תדמית לחברת אור-סיטי נדל"ן


דרושים ביטים/דמויות הבאות:
1. זוג 30-40 שנראים טוב.
2. ילדה 6-9
3.  אישה שרצה בפארק – 30

המעוניינים מוזמנים פרטים אישיים (רצוי בצרוף תמונה עדכנית ) למייל:
info@take2.co.il