/

ª•ª ª• ” ‘• ‘™ª ”›‘™ • ” 2

:

  • -, , .
  • - - 30 50
  •   - , - 30-45 , 
  •   - 30-35, , 
  •   - 30-40, ,  
  •   - , , . , . 
  • - 25, . , 
  • - 32-40,

info@take2.co.il

"

TAKE2